→pkưỢq pÉ xÍu 2k13←

Anh đi bên kon # Thì em tìm thằng khác thay anh =}} -Đừq trách em là nq mau thay đổi Em chỷ là ... học hỏi anh thui 
   Lời ra - tiếng vào
bumha
bumha
lam wen^ bga dc
bumha
em co ko hinh hem
bumha
lam wen^ nha dc F dau em 01219630920 01867560605
bumha
xinh
bumha
bumha
c xih wa yk
bumha
hx nhak e co yh wag wak 8 choi har :)
bumha
zth ne` tối mát nha ng` ranh da nhẹ cai' yh wa nc nhe'
bumha
@tynnh0cq8 nhip3nk0_q8
Xem thêm
Xem thêm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*